ببین
رقص روی شیشه
ملودرام

رقص روی شیشه - قسمت چهارم

۱۳۹۷

مهدی گلستانه

داستان

یغما گم شده است، همه دنبال او هستند، رعنا در این جستجو با رازهای پنهان یغما رو به رو می‌شود. رازهایی که مسیر زندگی هر دو را تغییر می‌دهد.