ببین
رقص روی شیشه
ملودرام

رقص روی شیشه - قسمت سوم

۱۳۹۷

مهدی گلستانه

داستان

کلاف زندگی یغما و رعنا به خاطر اتفاقاتی که رخ می‌دهد، پیچیده‌تر می‌شود، از سویی حضور ادریس ملک، دوست دوران دانشجویی آن‌ها، مشکلات شکل و شمایل دیگری به خود می‌گیرد.