ببین
رقص روی شیشه
ملودرام

رقص روی شیشه

۱۳۹۷

مهدی گلستانه

داستان

رعنا رخشان (مهتاب کرامتی) بازیگری است که عاشق دو چیز است، بازیگری و همسرش یغما (بهرام رادان). یغما دوست ندارد که همسرش در سینما و تئاتر فعالیت کند. ادریس (امیر آقایی) همدانشگاهی سابق رعنا و یغما هنوز عاشق رعناست. لیلی (میترا حجار) صمیمی ترین دوست رعنا برای ادریس کار می کند.