ببین
ترانه های ناتمام
عاشقانه

ترانه های ناتمام

۱۳۹۳

محمودرضا رضایی

داستان

شرفناز بیم آن دارد که الیاس به سرنوشت احمد دچار شود. او سالهاست به فرار از این جهنم دره می اندیشد . تا اینکه یک روز دست الیاس را گرفته و می گریزد. این فرار به گوش جمعه می رسد و...