ببین
جاده شهریار
ملودرام

جاده شهریار

۱۳۹۳

وحید قاضی میرسعید

داستان

نیلوفر برای دیدن دوستش که چند وقتیست در دنیای مجازی با او آشنا شده راهی تهران می شود، اما در راه برایش اتفاقاتی می افتد که این قرار ملاقات به سرانجام عجیبی مبدل می شود و…