ببین
ساده دل
عاشقانه

ساده دل

محسن منشی‌زاده

داستان

علی به تازگی مغازه ای را خریده و قصد دارد با راه انداختن یک مکانیکی بار زندگی خانواده اش را به دوش بکشد، با توطئه دختری جوان روبرو می شود که قصد دارد با در اوردن مغازه از دست علی، طلا های دزدیده شده ای را که پدرش سال ها پیش آنجا پنهان کرده به دست آورد، اما درگیر داستانی عاشقانه میشود.