ببین
خط آفتاب
عاشقانه

خط آفتاب

۱۳۹۰

محمدرضا خاکی

داستان

نسیم دختری است که در دوران کودکی به علت نزاع پدر و مادرش دچار مشکل عصبی شده و آنها به او توجهی نمی کنند و در نوجوانی مبتلا به بیماری ام اس می شود. او درسش را ادامه داده و در رشته عکاسی تحصیل می کند.