ببین
خسیس
کمدی

خسیس

۱۳۹۲

احمد کاوری

داستان

پیر مرد خسیسی به نام صابر رفعتی در آستانه ورشکستگی قرار دارد. در این حین تصمیم می گیرد با کمک پسرش امید 50 میلیون تومان به فرزند کوچکترش آیدین کمک کند تا برایش کار کن. اما پول به سرقت می‌رود و…