ببین
وروجکها
کمدی

وروجکها

۱۳۹۳

فرزاد اژدری

داستان

خواهر و برادری به نامهای ساینا و سینا که پدر مادرشان را با رفتارهای ناشایست و نادرست به ستوه آورده اند. یک روز صبح که از خواب بیدار می شوند متوجه می شوند که پدر و مادرشان ناپدید شده اند و…