ببین
سایه
ملودرام

سایه

۱۳۹۴

مسعود نوابی

داستان

این فیلم داستان پسر و دختری است که قصد دارند با یکدیگر ازدواج کنند اما با مخالفت پدر روبرو می‌شوند…