ببین
ثروت خفته
کمدی

ثروت خفته

۱۳۸۷

میلاد جرموز

داستان

مجید صاحب یک حمام قدیمی است. مادرش تصمیم می گیرد که برای او به خواستگاری برود زیرا فکر می کند که وقت نوه دار شدنش رسیده است . . .