ببین
صبحانه برای دو نفر
ملودرام

صبحانه برای دو نفر

۱۳۸۲

مهدی صباغ‌زاده

داستان

نویسنده‌ای پس از سال‌ها انزوا تصمیم می‌گیرد داستانی درباره زندگی دختر جوانی بنویسد.