ببین
بی وفا
عاشقانه

بی وفا

۱۳۸۵

اصغر نعیمی

داستان

دختر و پسر جوانی هر کدام متعلق به یک طبقه اجتماعی متفاوت، ناخواسته در یک مسیر مشترک کنار هم قرار می‌گیرند تا اتفاقات تازه ای را رقم بزنند.