ببین
شمعی در باد
ملودرام

شمعی در باد

پوران درخشنده

داستان

فرزین دانشجوی انصرافی است که پدر و مادرش از هم جدا شده‌اند و او با مادرش زندگی می‌کند…