ببین
هفت سین
کمدی

هفت سین

۱۳۹۵

رضا حامدی خواه

داستان

مهیار که ده سال سابقه نویسندگی دارد کار خود را رها می کند و تصمیم میگیرد وارد عرصه تجارت شود …