ببین
دموکراسی تو روز روشن
کمدی

دموکراسی تو روز روشن

۱۳۸۹

علی عطشانی

داستان

روایتی از سرگذشت زندگی یک فرمانده جنگ ایران و عراق دارد که در زندگی اشتباهاتی مرتکب شده و در عالم برزخ سعی در جبران خطاهایش دارد . . .