ببین
شب بیست و نهم
ترسناک

شب بیست و نهم

۱۳۶۹

حمید رخشانی

داستان

محترم و اسماعیل، مطابق یک سنت خانوادگی، از کودکی برای یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند تا در جوانی با هم ازدواج کنند. والدین محترم، هنگام به دنیا آمدن محترم و خاک کردن جفت او، با دیدن شبحی نگران آینده هستند . . .