ببین
قاصدک روی شانه
کمدی

قاصدک روی شانه

۱۳۸۵

مسعود آب پرور

داستان

عزت که جوانی بیکار است، به همراه حشمت به قصد دزدی به خانه حاجیه خانم که پیرزنی خیر است، می رود. حاجیه خانم به عزت پناه می دهد. عزت تحت تاثیر او قرار می گیرد و رویه زندگی اش را تغییر می دهد...