ببین
پرواز را بخاطر بسپار
ملودرام

پرواز را بخاطر بسپار

۱۳۷۱

حمید رخشانی

داستان

خاطره، دختر پانزده ساله ناهید و بهرام شرافت، در سالگرد تولدش ناپدید می شود و جشن تولد او به مجلس ماتم تبدیل می شود. تلاش های همه برای یافتن خاطره بی نتیجه می ماند . . .