ببین
ماهی ها عاشق می شوند
عاشقانه

ماهی ها عاشق می شوند

۱۳۸۳

علی رفیعی

داستان

مردی به نام عزیز برای تملک و فروش مایملک پدری خود به کشور بازمی‌گردد. اما با آتیه دختری که قبل از سفر به او علاقه داشته روبرو می‌شود. در این میان اتفاقاتی رخ می‌دهد که غیرقابل پیش بینی است.