ببین
خلوت دل
ملودرام

خلوت دل

۱۳۹۱

علیرضا شاه حسینی

داستان

حرف و حدیث زیادی پشت سر سید مرتضی بود، اعضای هیئت و مسجد محل به گفته های او بدبین هستند و تصمیم می گیرند …