ببین
پنج ستاره
عاشقانه

پنج ستاره

۱۳۹۲

مهشید افشارزاده

داستان

دختر جوانی برای رفتن به دانشگاه پول کافی را ندارد، بنابراین در کنار مادرش به کار در هتلی لوکس می‌پردازد و همه چیز تا دزدیده شدن ساعت مهمان مشهور هتل به خوبی پیش می رود.