ببین
خاطرات یک الاغ مهربان
کمدی

خاطرات یک الاغ مهربان

۱۳۸۸

مریم سعادت

داستان

«پژمان» برای مشورت با «دایی» به شهر او می رود. او آنجا با الاغی سخنگو روبرو می شود که برای دایی کار می کند!