ببین
یک اتفاق ساده
کمدی

یک اتفاق ساده

۱۳۹۲

متین اوجانی

داستان

یک هنرمند تائتر بر اثر یک تصادف، فردی رو مجروح کرده و گذرش به زندان می افتد که هیچ چیز از آداب و رسوب زندان نمی داند و مجبور می شود که…