ببین
افسون گل سرخ
ملودرام

افسون گل سرخ

۱۳۹۳

سیدمجتبی حسینی

داستان

پدر و مادر شیرین در حال جدا شدن هستند. از طرفی شیرین نگران سرپرستی خواهرش است، بعد از مشکلاتی که برای شیرین بوجود می آید تصمیم به مهاجرت می گیرد و…