ببین
اسید
اکشن

اسید

۱۳۹۴

بهنود محمدی پور

داستان

یک افسر پلیس برای شناسایی یک باند مواد مخدر وارد اعضای این باند شده و درباره آنان به تحقیق می پردازد...