ببین
پیچ عشاق
کمدی

پیچ عشاق

۱۳۹۱

یوسف صیادی

داستان

صدابرداری که به دنبال ضبط صدای طبیعت به پارک مراجعه می کند اما ناخواسته صداهای دختری را ضبط می کند که باعث می شود زندگی اش دچار مشکلاتی می شود …