ببین
به من نگو دزد
کمدی

به من نگو دزد

۱۳۸۹

عباس مرادیان

داستان

یک روانشناس معتقد است دارویی اختراع کرده که رفتار انسانها را عوض می کند. برادرش از مسئولین زندان است و برای ازمایش دارو به دنبال داوطلب می گردد. جوانی که در حال گذراندن دوره محکومیتش است از فرصت استفاده می کند وپس از استفاده از دارو که هیچ تاثیری نداشته خود را فردی موجه و قابل اعتماد نشان می دهد واز زندان آزاد می شود و…