ببین
بلور باران
کمدی

بلور باران

۱۳۸۹

شاهد احمدلو

داستان

مترجمی که از بیماری وسواس رنج می برد. با آمدن برادرزاده اش که در کنکور قبول شده، اختلافاتی بین او و برادرزاده اش رخ می دهد. معلم زبانی که به منزل می آید، اختلافات اوج می گیرد …