ببین
بلوف ۲۰۱۴
کمدی

بلوف ۲۰۱۴

محسن درمنش

داستان

دو جوان همزمان با بازی های جام جهانی 2014 برزیل نقشه هایی در سر می پرورانند که با مشکلات زیادی مواجه می شود...