ببین
آبی

آبی

۱۳۸۹

حسین تبریزی

داستان

جوانی سودای بازیگری دارد، ولی دختری که می‌خواهد با او ازدواج کند، قصد خروج از ایران را دارد. او سعی می‌کند تا ...