ببین
همیشه پای یک زن درمیان است

همیشه پای یک زن درمیان است

۱۳۸۷

کمال تبریزی

داستان

فیلم روایتگر زن و شوهری جوان است که به رغم یک ازدواج عاشقانه کارشان به طلاق خصمانه رسیده و در این میان پای افراد زیادی به ماجرا باز می‌شود.