ببین
روزی که حسنی مرد شد

روزی که حسنی مرد شد

۱۳۸۳

کوروش دالوند

داستان

سرکی به نام حسنی که با مادربزرگ خود زندگی می کند و روزگار سخت و و تنگدستی را می گذراند، روزی برای فروش بز خود، که خیلی هم او را دوست داشت به سمت بازار حرکت می کند، در راه به جادوگری برخورد می کند که در ازای یک بطری پر از دود، بز را از حسنی می خرد…