ببین
راز شب بارانی

راز شب بارانی

۱۳۷۹

سیامک اطلسی

داستان

دكتر مسعود حداد، پزشك جواني كه در حال گذراندن دوره مأموريت در يكي از شهرهاي جنوب كشور است، به اتهام قتل زني به نام هانيه افرايي دستگير و محاكمه مي شود. دكتر حداد در دادگاه اتهام قتل را نمي پذيرد ولي استوار كياني به عنوان شاهد مي گويد كه جسد زن را در اتومبيل دكتر در جاده نيازآباد ديده است.