ببین
تو یک علامت سوال بزرگی

تو یک علامت سوال بزرگی

۱۳۹۳

مهرداد فلاحتگر

داستان

پسر جوانی با دزدین ماشین از روی حماقت سعی در خوشحال کردن برادر خود در شب عروسیش دارد، اما اطرافیان از این فرصت استفاده میکنن و دردسرهایی به وجود می آید.